Pages

Categories

SearchPosts Tagged: ból kręgosłupa

Na kręgosłup składają się 33 lub 34 kręgi oraz kość ogonowa, stanowiąca pamiątkę po przodkach człowieka. Górna część kręgosłupa, 7 kręgów szyjnych, odpowiada za możliwość poruszania się głowy w różnych kierunkach. Kolejnych 12 kręgów piersiowych łączy się z 12 parami ...